От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Уточняющий поиск

Melleman T.

PzKpfw. VI Tiger. Vol. III

Tank Power. 15

Gdansk: AJ-Press, 2003. - 120 s.

ISBN: 83-7237-119-9

Доступно для скачивания

Nowakowski A.

Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w.

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - 159 s.

Доступно для скачивания

Ledwoch J.

Tiger (PzKpfw VI - część II)

Militaria. 5

Warszawa: Militaria, 1993. - 48 s.

Доступно для скачивания

Ledwoch J.

PzKpfw IV, vol. I

Militaria. 141

Warszawa: Militaria, 2001.

Доступно для скачивания

Kwiatkowski K.

Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525

Dzieje zakonu niemieckiego. Tom 3

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 674 s.

ISBN: 978-83-231-3483-1

Доступно для скачивания

15 cm slG 33 (Sf) auf PzKpfw I/II/III

Militaria. 247

Warszawa: Militaria, 2007.

ISBN: 83-7219-247-2, 9788372192479

Доступно для скачивания

Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 99

Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011. - 198 s.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 11