От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Vaitkevičius V.

Raktas Romuvai

// Liaudies kultūra. - 2003. - Nr. 6 (93). - P. 14-33.

Доступно для скачивания

Kazakevičius V.

Ietigalis sidabru inkrustuota įmova iš Vilkijos

// Archaeologia Lituana. - Vilnius, 2002. - T. 3. - P. 104-121.

Доступно для скачивания

Juga-Szymańska A.

Die Fibel aus Lattenwalde. Die Fibeln A. 67-68 aus dem westbaltischen Kulturkreis

// Archaeologia Lituana. - Vilnius, 2011. - T. 12. - P. 36-47: ill., map.

Доступно для скачивания

Širouchovas R.

Nauji prūsų X-XIII a. kapinynų tyrimai vakarų baltų kultūros kontekste

// Lituanistica. - Vilnius, 2011. - № 3 (85). - P. 286-304.

Доступно для скачивания

Kulakov V. I.

Gintaras Kaupe

// Archaeologia Lituana. - Vilnius, 2015. - T. 16. - P. 40-48.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 1