От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Skvorcov K. N.

Nowe spojrzenie na stare materiały. Próba rekonstrukcji inwentarzy grobów 1 i 4 z badań Richarda Klebsa na cmentarzysku w Warnikam w 1877 roku

// Orbis Barbarorum. - Warszawa; Schleswig, 2017. - P. 223-238. - (Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina. T. VI).

Доступно для скачивания

Szmidel-Domasłowska W., Domasłowski W.

Konserwacja kamiennej konsoli z Mojżeszem w kościele św. Jana w Toruniu

// Ochrona Zabytków. - 1969. - 22, № 1 (84). - S. 35-48.

Доступно для скачивания

Aścik K.

O wojskowości Prusów w V-XIII wieku

// Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - Olsztyn, 1968. - Nr. 2. - S. 221-237.

Доступно для скачивания

Ketrzyriski W.

Fontes Olivenses

// Monumenta Poloniae Historica: Pomniki dziejowe Polski. T. VI. - Krakow, 1893. - S. 257-382.

Доступно для скачивания

Siegień P.

Königsberg i Kaliningrad - między pamięcią, utratą i zapomnieniem

// Problemy rozwoju miast. - 2016. - Vol. 13, № 2. - S. 13-18.

Доступно для скачивания

Powierski J.

Chronologia stosunków pomorsko-krzyżackich w latach 1236-1242

// Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 1970. - № 2. - S. 167-192.

Доступно для скачивания

Radkowski J., Wysocki J.

Wstęp do problematyki gródków stożkowatych z terenu średniowiecznego państwa zakonu krzyżackiego, znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 295-385. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Kobyliński Z. i. in.

Falsyikacja domniemanych pradziejowych i średniowiecznych grodzisk w powiecie iławskim i ostródzkim

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 247-293. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Stępnik T.

Analiza dendrologiczna prób drewna i węgli drzewnych z grodzisk zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 231-246. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 32