От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Gorycki L.

Tradycja grunwaldzka w Polsce po 1918 roku: Między polityczną koniecznością a społecznym oczekiwaniem

// Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy. - Kraków, 2011. - S. 170-185.

Доступно для скачивания

Chłosta-Sikorska A.

Bitwa pod Grunwaldem w polskich podręcznikach do historii

// Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy. - Kraków, 2011. - S. 147-169.

Доступно для скачивания

Sperka J.

Beneficjenci Wielkiej wojny wśród rycerstwa polskiego

// Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy. - Kraków, 2011. - S. 92-112.

Доступно для скачивания

Grabarczyk T.

Armia króla Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald

// Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy. - Kraków, 2011. - S. 7-25.

Доступно для скачивания

Przybylska L.

Forms and the Role of Roadside Memorials in the Gdańsk Agglomeration, Poland

// Baltic Region - The Region of Cooperation. - Springer, 2020. - P. 217-226.

Доступно для скачивания

Anisiewicz R.

Polish-Russian Small Border Traffic - A Summary Attempt

// Baltic Region - The Region of Cooperation. - Springer, 2020. - P. 193-198.

Доступно для скачивания

Lewandowska I.

Założenia pałacowo-parkowe na Warmii i Mazurach w polskiej literaturze naukowej i popularnonaukowej po II wojnie światowej

// Konteksty regionalności. Badania Inter- i trans dyscyplinarne. - Olsztyn 2019. - S. 289-302.

Доступно для скачивания

Siemionek-Ruskan M.

The Concept of the Balanced Scorecard Implementation for the Polish City of Olsztyn

// Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting: 19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2018). - Springer, 2019. - P. 329-339.

Доступно для скачивания

Danzigs Binnenschiffahrt

// Zeitschrift für Binnen-Schiffahrt. - Berlin, 1921. - XXVIII. Jg. 1921, H. 24. - S. 444-445.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 13