От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Serczyk J.

Uniwersytet w Królewcu w XIX i XX wieku jako ośrodek badan historycznych

// Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku. - Toruń, 1989. - S. 7-30.

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 1