От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Żywiczyński A.

Wschodniopruska pozycja obronna - historia, stan zachowania, badania i zagospodarowanie do celów turystycznych

// Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 237-247.

Доступно для скачивания

Hochleitner J.

Zwyczaje adwentowe w XVI-XVIII wieku w dorocznym kalendarzu chłopów Warmii południowej

Dokumenty i materiały

// Echa Przeszłości. - Olsztyn, 2005. - T. VI. - S. 41-58.

Доступно для скачивания

Szczepański S.

Listy Hansa Schleifa i Wolfa von Seefelda w sprawie działalności Wydziału Wykopalisk SS-Ahnenerbe w Starym Dzierzgoniu i Starym Mieście (w latach 1935-1937)

Studia i artykuły

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 139-151.

Доступно для скачивания

Małłek J.

Ludność staropruska a reformacja

Studia i artykuły

// Pruthenia. - Olstyn, 2011. - T. VI. - С. 249-261.

Доступно для скачивания

Serczyk J.

Uniwersytet w Królewcu w XIX i XX wieku jako ośrodek badan historycznych

// Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku. - Toruń, 1989. - S. 7-30.

Godlewski J. R., Odyniec W.

Pomorze Gdańskie: koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od wieku XIII do roku 1939

Warszawa, 1982.

ISBN: 83-11-06739-4

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 1