От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Hochleitner J.

Zwyczaje adwentowe w XVI-XVIII wieku w dorocznym kalendarzu chłopów Warmii południowej

Dokumenty i materiały

// Echa Przeszłości. - Olsztyn, 2005. - T. VI. - S. 41-58.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 1