От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Brukas A., Naureckaitė V.

Kuršių nerijos miškai: nuo atsiradimo iki XX a. pradžios

// Gimtasai kraštas. - 2013. - T. 6. - P. 102-115.

Доступно для скачивания

Kazakevičius V.

Ietigalis sidabru inkrustuota įmova iš Vilkijos

// Archaeologia Lituana. - Vilnius, 2002. - T. 3. - P. 104-121.

Доступно для скачивания

Širouchovas R.

Nauji prūsų X-XIII a. kapinynų tyrimai vakarų baltų kultūros kontekste

// Lituanistica. - Vilnius, 2011. - № 3 (85). - P. 286-304.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 1