От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Hofbauer M.

The Battle of Tannenberg in 1410: Strategic Interests and Tactical Implementation

// Journal of Military and Strategic Studies. - 2010. - Vol. 13, Issue 1. - P. 28-41.

Доступно для скачивания

Ставка и министерство иностранных дел

// Красный архив. - 1928. - Т. 1. - С. I-VIII, 1-50; Т. 2. - С. 3-57; Т. 3. - С. 3-58; Т. 4. - С. 1-54; Т. 5. - С. 5-45.

Доступно для скачивания

Güttner-Sporzyński D.

Holy War and Proto-Crusading: Twelfth-Century Justifications for the Campaigns against the Pomeranians and Prussians

// Crusading on the Edge: Ideas and Practice of Crusading in Iberia and the Baltic Region, 1100-1500. - Turnhout: Brepols, 2016. - P. 225-244.

Доступно для скачивания

Murray A. V.

Heathens, Devils and Saracens: Crusader Concepts of the Pagan Enemy during the Baltic Crusades (Twelfth to Fifteenth Centuries)

// Crusading on the Edge: Ideas and Practice of Crusading in Iberia and the Baltic Region, 1100-1500. - Turnhout: Brepols, 2016. - P. 199-223.

Доступно для скачивания

Mačiukas Ž.

Książę Witold Wielki w kampanii letniej 1410 r. w ocenie Jana Długosza

// Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy. - Kraków, 2011. - S. 113-125.

Доступно для скачивания

Sperka J.

Beneficjenci Wielkiej wojny wśród rycerstwa polskiego

// Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy. - Kraków, 2011. - S. 92-112.

Доступно для скачивания

Grabarczyk T.

Armia króla Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald

// Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy. - Kraków, 2011. - S. 7-25.

Доступно для скачивания

Białas M.

Oblężenie Malborka (26 Lipca - 19 września 1410 roku)

// Wsparcie inżynieryjne w Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409-1411: Sesja popularno-naukowa z okazji 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku: Materiał pokonferencyjny. - Warszawa, 2010. - S. 53-56.

Доступно для скачивания

Dzikowski T.

Wpływ inżynierii wojskowej na wiktorię grunwaldzką

// Wsparcie inżynieryjne w Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409-1411: Sesja popularno-naukowa z okazji 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku: Materiał pokonferencyjny. - Warszawa, 2010. - S. 21-29.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 80